Privacy

Lees hier onze privacy-verklaring.

Algemeen

Algemeen

Wij respecteren de privacy van onze bezoekers en klanten. We zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld en alleen wordt gebruikt in het kader van onze dienstverlening. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt altijd op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de General Data Protection Regulation / Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR/AVG) stelt.

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van de door klanten verstrekte persoonlijke informatie (persoonsgegevens) en data verkregen vanuit het gebruik van onze website.

Hoe verzamelen wij gegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u ons boekt. We hebben deze gegevens nodig voor de facturatie. Hiervoor vragen we om uw (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wanneer u wenst te betalen via overschrijving, vragen we ook om uw bankgegevens. Daarnaast verzamelen we ook gegevens wanneer u een offerte aanvraagt of een vraag stelt per e-mail of het contactformulier.

Hoe verzamelen wij gegevens

Welke gegevens verzamelen wij

Welke gegevens verzamelen wij

Wij verzamelen contactgegevens zoals uw (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens en IP-adres. We houden ook bij wanneer en waarover we met u hebben gesproken. Stuurt u ons een e-mail of neemt u contact op via contactformulier, dan worden uw naam, e-mailadres, IP-adres en de inhoud van de conversatie bewaard.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens om onze diensten te kunnen leveren, te factureren en voor het beantwoorden en opvolgen van vragen en wijzigingen. We bewaren verkeers- en locatiegegevens zoals uw IP-adres om u veilig gebruik te kunnen laten maken van onze diensten, het voorkomen van fraude en het oplossen van klachten.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens

Gegevens-verstrekking aan derden

Gegevens-verstrekking aan derden

Uw gegevens worden nimmer gedeeld met andere partijen of instanties voor zover dit niet nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Bellebloazers.nl geeft uw persoonlijke gegevens alleen vrij zonder uw toestemming als dit wettelijk noodzakelijk is of als er voldoende aanwijzingen zijn dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wetten of juridische bepalingen zoals die van toepassing zijn op Bellebloazers.nl of haar website, de rechten of bezittingen van Bellebloazers.nl en haar website te beschermen en verdedigen, en in dringende gevallen de persoonlijke veiligheid van onze relaties, website of het publiek te beschermen. Persoonlijke gegevens zullen uitsluitend worden vrijgegeven na zorgvuldige afweging met de belanghebbende(n).

Inzage, correctie en het recht om vergeten te worden

Als bestaande relatie heeft u inzage in uw gegevens. Indien uw gegevens in onze administratie onjuistheden bevat, kunt u deze laten wijzigen. Ook kunt u aangeven of u per e-mail op de hoogte gehouden wilt worden over belangrijke informatie in relatie tot de door u afgenomen diensten.

U heeft het recht om vergeten te worden. Dat betekent dat u ons kunt vragen om uw gegevens uit ons klantenbestand te verwijderen. In bepaalde situaties kunnen wij niet aan uw verzoek voldoen. Zo zijn we bijvoorbeeld verplicht om financiële informatie zoals offertes, facturen en betalingen 7 jaar te bewaren. Als we geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek, informeren wij u uiteraard over de reden.

Inzage, correctie en het recht om vergeten te worden

Wijzigingen privacybeleid

Wijzigingen privacybeleid

Op basis van nieuwe ontwikkelingen kunnen de teksten van deze website en het privacybeleid door ons worden gewijzigd, bijvoorbeeld in het kader van nieuwe wet- en regelgeving. Het verdient daarom aanbeveling ons privacybeleid met enige regelmaat te raadplegen.

Vragen en opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan horen we die natuurlijk graag. Laat het ons gerust weten via het contactformulier op onze website of via e-mail.

Vragen en opmerkingen